Het bestuur

is verantwoordelijk voor het financiƫle en organisatorische beheer van de ruimte, en ziet zorgvuldig toe op de afspraken met de gebruikers van de ruimte. Het bestuur handelt volgens de vastgestelde statuten. Bij conflicten speelt het een bemiddelende rol. Een huishoudelijk reglement wordt opgesteld om deze rol te ondersteunen. Naast bestuursvergaderingen zullen regelmatig openbare ledenvergaderingen worden georganiseerd.

Een belangrijke taak van het bestuur zal zijn om de samenwerking tussen de vaste gebruikersgroepen, en/of van incidentele gebruikers vanuit de buurt actief te stimuleren. Afstemming van activiteiten, voorkomen van dubbelingen horen daar ook bij.

In het verleden is er reeds ervaring opgedaan met samenwerking tussen verschillende groepen, zoals bijeenkomsten over radicalisering en veiligheid, vrouwenemancipatie en werkgelegenheid, evenementen met een culturele insteek etc. Daar wordt op voortgebouwd. Uitgangspunt is dat alle lid-organisaties medezeggenschap hebben in het beleid van de vereniging, hetzij als Bestuurslid, hetzij vanuit de Raad van Advies, naast enkele externe adviseurs.

De Raad van Advies

In de Raad van Advies, die gaandeweg zal worden uitgebreid, nemen op dit moment plaats: Paul Scheerder (Leefkringhuis), een vertegenwoordiger van SPIN, naar verwachting een vertegenwoordiger van de Speelgoedbank. Chris Keulemans en Jesse Bos zijn als extern adviseurs actief bij de startfase betrokken.

Sahar

De Egyptische vrouwengroep

Samar Shaalan

De vrouwenbazaar

Stichting SPIN

Stichting Spin

Ibrahim Farouk

Arabesk