Op 15 april jl is door een groep vertegenwoordigers van voormalige gebruikersgroepen van de ruimte van de Vrouwenbazaar besloten te komen tot een nieuwe buurtvereniging. Waarom een vereniging? Een vereniging is transparant en democratisch. Er is in Nederland veel ervaring met verenigingen met een democratische structuur. Daarmee zijn democratische uitgangspunten sterk verankerd geraakt in de Nederlandse samenleving. Niet alle groepen die in Oud Noord wonen hebben diezelfde achtergrond, maar we denken dat juist het opdoen van ervaring met een verenigingsstructuur in deze wijk van groot belang is.

Voorkomen moet worden dat in deze wijk één groep alleen de scepter gaat zwaaien, het is essentieel dat er geleerd wordt samen te werken! Gedeelde regels hebben is daarvoor een voorwaarde. Vanuit die gedachte is de brede betrokkenheid en inzet vanuit verschillende groepen uit de buurt essentieel voor de toekomst. De leden van de nieuwe Buurtvereniging Van der Pek zijn organisaties en stichtingen die actief zijn in de Van der Pek buurt. Zij committeren zich gezamenlijk aan de exploitatie van de oude speeltuinruimte en daarmee aan de financiering van de huur en de vaste lasten van deze ruimte voor de komende vijf jaar. Zij participeren in het bestuur van de vereniging of vaardigen een lid af in de raad van advies. Alle lidorganisaties hebben gelijke zeggenschap en delen dus de verantwoordelijkheid voor doelstellingen, activiteiten, beheer en financiering.