Wij willen de buurtvaders uit de van der Pekwijk activeren en stimuleren hun rol te pakken. Het uiteindelijke doel is onderling begrip, respect en samenwerking tussen jongeren en ouderen te bevorderen, meer sociale controle terug in het leven roepen. Op dit moment richten we ons vooral op de ouderen, maar uiteindelijk dus ook op de jongeren.

Onze activiteiten:
Veiligheid ondersteuning in de buurt(buurtvaders).

Inloop voor de buurt bewoners
Vijf dagen in de week een inloopspreekuur waarin we uitleg geven over brieven die men niet begrijpt, bellen met instanties die men nodig heeft eventueel digitale informatie opzoeken en verwijzen naar de juiste instantie

Verschillende cursussen voor kinderen, jongeren en volwassene

Verschillende bijeenkomsten o.a over radicalisering opvoeding en ander maatschappelijke taken

Ondersteun groene voorziening samen met Ymere

 Ouderen hulp
– algemene klusjes en ander maatschappelijke en sociale hulp

Contactpersonen: Hisam, Abdullah, Mohamed, Youssef en Khalek.