De Vrouwenbazaar is een onderneming van vrouwen met verschillende culturele achtergronden in Amsterdam Noord. De Vrouwenbazaar is ontstaan vanuit een behoefte aan betaald werk die leeft bij vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving zijn een goede opleiding en betaald werk van groot belang. Niet iedereen slaagt erin om dat voor elkaar te krijgen. Veel allochtone vrouwen en lager opgeleide vrouwen hebben problemen met behalen van gewenste opleidingsniveau, kunnen zich niet doorontwikkelen en verder groeien of werken vanwege allerlei, vaak onzichtbare belemmeringen.

Contactpersoon: Samar Shaalan
E-mailadres: devrouwenbazaarnoord@gmail.com
Website: www.devrouwenbazaar.nl