“Kinderen hebben het recht om kansrijk op te groeien in een inspirerende omgeving.”

“Op onze speeltuinen is sprake van samenspel en participatie van jong en oud.”

Op onze negen speeltuinen werken speeltuinleiders (beroepskrachten) en vrijwilligers samen aan het realiseren van onze doelen.

Karel de Groot en Monique de Wit vormen ons onderhoudsteam. Zij verzorgen het (groot) onderhoud van de speeltuinen, de veiligheidsinspecties en de vervanging van speeltoestellen of speelaanleidingen.

Het management en de coördinatie van het werk gebeuren vanuit het centrale bureau van SPIN.