De centrale uitdaging van onze buurtvereniging is op eigen kracht een plek te creëren waar alle groepen bewoners iets van hun gading kunnen vinden, waar de drempel laag genoeg is om de verschillende groepen kwetsbare bewoners binnen te halen, en waar sleutelfiguren uit de wijk, Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden, maar ook nieuwe bewoners van Noord, elkaar ontmoeten, samenwerken en bijdragen aan de kracht van de wijk.
Kortom: centraal staan de kwetsbare bewoners uit de buurt, zowel de oorspronkelijke Nederlandse bewoners, veelal ouderen, als de nieuwe Nederlanders, die hier vaak ook al jaren wonen. Zij vinden nog te weinig hun weg naar de nieuwe voorzieningen binnen Noord. Dat isolement willen we doorbreken. Daarbij is het nodig impulsen te benutten vanuit alle creatieve en ondernemende krachten die de wijk rijk is, om de buurt een nieuw elan te geven. Daarbij is het ook van belang de middelen (kennis en geld) te mobiliseren van mensen die recent de weg naar Oud Noord vonden, en mee willen investeren in de wijk. Dit alles in lijn met de gebiedsagenda Noord 2014-2018, en in goede samenwerking met bestuurders en ambtenaren van centrale stad en stadsdeel.