Amsterdam Noord is volop in beweging. Met name de IJ- oever is booming. Achter dit gouden randje gaat het Oude Noord schuil. In potentie kan deze wijk profiteren van de ontwikkelingen aan de oever. Er is besloten de wijk te behouden en te renoveren. Veel oude bewoners kunnen blijven, maar woningcorporatie Ymere poogt de wijk ook nieuw élan te geven door er studenten en starters te huisvesten. De verhuizing van de markt maakt van de Van der Pekstraat een nieuwe verbindingsweg tussen oud en nieuw, met gezelligheid en nieuwe initiatieven.

Maar de buurtjes daarnaast zijn nog sterk naar binnen gekeerde enclaves, waar grote achterstanden zijn en veel problemen schuilgaan achter de gordijnen. Verschillende groepen bewoners staan voor een deel met de ruggen naar elkaar toe.

Enerzijds zijn er de oude bewoners die deels vereenzamen, en moeite hebben de veranderingen in hun wijk een plek te geven. Ook zijn er gelukkig nog bewoners, die hun hart hebben verpand aan deze wijk, en hun handen uit de mouwen willen steken om de hele buurt te versterken. Dat zijn belangrijke sleutelpersonen. Anderzijds zijn er de nieuwe Nederlanders die zich in de afgelopen 50 jaar vanuit de hele wereld hier hebben gevestigd, maar die voor een deel nog in hun eigen leefwereld verkeren. Dat de diverse groepen bewoners hechten aan hun wijk bleek wel uit de anti-sloopacties. Bij beide groepen heerst echter veel armoede en/of werkloosheid. Veel van deze bewoners hebben niet het gevoel dat de nieuwe 4 ontwikkelingen aan de rand van hun wijk voor hen iets zal opleveren.

De meest recente groep Amsterdammers die zich hier vestigde komen voor een groot deel van de andere kant van het IJ. Deels zijn het starters die aangetrokken worden door de nog betaalbare woningen (zó dicht bij het centrum!), deels mensen die zich aangetrokken voelen door de nieuwe ontwikkelingen in dit stadsdeel. Van de starters op de woningmarkt is het de vraag is of zij hier hun eindbestemming zullen vinden; vaak gaat het om jonge stellen die beiden overdag werken of studeren, en die de buurt nauwelijks kennen. De kans is groot dat ze verhuizen als ze een gezin starten. Maar het gaat bij de nieuweling ook om ondernemende en creatieve bewoners die een kans zijn voor de wijk. Vol goede bedoelingen weten ze niet altijd de brug te slaan naar de ‘oude’ Noordse bewoners.

De vraag is: hoe breng je deze groepen samen, zodat ze elkaar kunnen versterken, met respect voor de bestaande, armere bewoners?

Aan de andere kant van de Nieuwe Leeuwarderweg en het Noord Hollands kanaal ligt de Vogelbuurt, met een vergelijkbare samenstelling. Ook hier grote tegenstellingen en veel armoedeproblematiek. Hier zit het Leefkringhuis dat voor veel kwetsbare bewoners een bron van steun en ontmoeting is. Maar ook hier beginnen voorzichtig nieuwe buurtontwikkelingen van de grond te komen. Beide buurten van Oud Noord lopen in elkaar over. Het is goed als ze elkaar ondersteunen.